REGULAMENTUL DE FRECVENTARE AL CLUBULUI

Actualizat: 14.12.2015
• 1. Acest document reglementeaza termenii si conditiile generale, valabile pentru toate tipurile de abonamente sau modalitati de acces si utilizare a facilitatilor si echipamentelor specifice aflate in incinta Omnix Club. Regulamentul in vigoare este stabilit pentru desfasurarea normala a activitatilor si ocupatiilor membrilor clubului, pentru ocrotirea sanatatii lor, precum si in scopul respectarii ordinii si curateniei incaperilor si echipamentelor clubului.
• 2. Client/Utilizator/Membru/Abonat: Reprezinta orice persoana fizica si/sau juridica care detine un abonament valabil in cadrul Omnix Club. In cazul persoanelor juridice titulare de abonament, persoanele fizice expres indicate de catre acestea ca fiind beneficiare ale abonamentelor vor avea acelasi drepturi si obligatii ca si persoanele juridice semnatare ale Contractului de Prestari Servicii. Totodată, persoanele ce beneficiază de facilitățile Omnix CLUB in baza unei invitații din partea unui membru al Omnix CLUB, vor avea același drepturi si obligații ca și persoanele semnatare ale prezentului contract.Invitatiile primite de la un membru Omnix CLUB sunt valabile o zi lucratoare in baza actului de identitate al invitatului.
• 3. In momentul aderarii Dvs. in randurile abonatilor Clubului, veti primi un card de membru. Cardul de membru este nominal, se elibereaza pentru intreaga perioada a contractului in vigoare si nu poate fi transmis altor persoane. Sunteti rugat sa purtati permanent cardul Dvs. de membru, cand frecventati clubul, pentru contorizarea-evidenta sedintelor din abonament. Intrarea, in cazul in care nu aveti cardul la Dvs. se face pe baza actului de identitate pentru verificarea valabilitatii abonamentului. Sunteti obligati sa va prezentati la intrare in club, sa asteptati sa vi se inmaneze cheia de la vestiar si sa va fie bifata sedinta. Cardul de membru este proprietatea Omnix Club.
• 4. Cunoasterea, insusirea si respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele care frecventeaza Omnix Club.Prin plata unei sedinte sau a abonamentului, certificati respectarea cu strictete a prezentului regulament
• 5. Programul de functionare al Omnix Club este urmatorul:
Luni – Vineri: 07:00 – 22:00;
Sambata – Duminica: 09:00 – 17:00;
In afara orelor de program accesul in incinta clubului este strict interzis.
Clubul isi rezerva dreptul de face modificari ale serviciile si programului de functionare, avand obligatia sa anunte orice modificare cu 24 de ore inainte.
• 6. Accesul neinsotit de catre personalul calificat al Omnix Club in incinta facilitatilor, precum si la echipamentele aflate in interiorul acestora, se poate face doar in urma semnarii unui Contract de Prestari Servicii, intre club si solicitantul persoana fizica si/sau juridica care si-a exprimat, anterior, intentia ferma de a deveni, temporar, membru al Omnix Club.
• 7. Tarifele practicate de Omnix Club se gasesc la receptia clubului sau pe site-ul oficial: omnixclub.ro.
• Conducerea Clubului isi rezerva dreptul de a modifica tarifele existente.
• Conducerea Clubului isi rezerva dreptul de a refuza accesul persoanelor care au avut abonamentul vreodata anulat.
• 8. Clubul este monitorizat video in zonele legal permise si isi rezerva dreptul de a filma si fotografia in scop publicitar,la oricare din activitatile desfasurate.In incita Clubului este interzisa filmarea si fotografierea fara o conventie speciala cu administratia Omnix Club.
• 9. Plata serviciilor se realizeaza numai la receptia clubului sau pe site-ul omnixclub.ro.
• Plata se incaseaza in lei, sub forma de numerar, prin card bancar sau alta forma legala de plata convenita de comun acord. Dupa incasarea contravalorii serviciilor oferite, rambursarea banilor este posibila prin compensarea sumei in cauza cu alte servicii sportive stabilite de comun acord. Costul serviciilor precum si durata lor, a produselor comercializate, pot fi modificate in conformitate cu decizia administratiei clubului.
• Membrii care achită preţul Abonamentului în numerar sau pe bază de carte de credit la data semnării Abonamentului, vor primi Cardul de Membru de îndată ce Abonamentul va fi semnat de persoana desemnată şi autorizată de către Omnix Club.
• Membrii care achită preţul Abonamentului prin virament bancar trebuie să efectueze plata în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, calculate de la data emiterii facturii proforma de către Omnix Club. Cardul de Membru va fi eliberat ulterior de către Omnix Club, în baza prezentării de către Membru a documentelor justificative, care să ateste efectuarea plăţii.
• Abonamentul se consideră valabil încheiat numai după semnarea tuturor documentelor necesare şi achitarea în întregime de către Membru a accesului la serviciile comandate şi va fi în vigoare doar pe perioadele pentru care preţul a fost efectiv achitat, şi doar pentru acele servicii indicate în factură.
• Sumele plătite de către Membri cu titlu de preţ al Abonamentului, reprezentând acces la serviciile comandate, nu se restituie indiferent dacă Membrul utilizează efectiv sau nu serviciile menţionate în Abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia.
• De asemenea, în situaţia în care Membrul îşi manifestă ulterior interesul de a solicita prelungirea perioadei iniţiale ori accesul la serviciile Omnix Club, după expirarea perioadei iniţiale sau solicită accesul şi la alte servicii decât cele deja achitate, Omnix Club îşi rezervă dreptul de a refuza achitarea preţului Abonamentului prin virament bancar şi de a impune Membrului efectuarea plăţii fie în numerar fie prin intermediul cărţii de credit, condiţionând accesul la servicii de efectuarea plăţii în acest mod.
• Varsta pentru care se vor percepe tarife de copii este cuprinsa intre 3 si 14 ani neimpliniti.Intre varsta de 14 ani -17 ani neimpliniti se vor percepe 50% din tarifele de adult,in conditiile in care minorul este insotitor/supliment al unui abonament de adult.In orice alta situatie se vor percepe tarife de adult.Copiii sub 14 ani au acces in piscina numai însoţiţi şi supravegheaţi de părinti!Este strict interzis accesul minorilor in bazin neinsotiti sau nesupravegheati.
• In cazul in care solicitati factura fiscala avem rugamintea sa o solicitati pe loc colegilor din receptie.Dupa data platii abonamentelor nu se vor mai emite facturi.
• 10. Membrul clubului are dreptul de a primi recomandari de la personalul calificat cu privire la utilizarea echipamentelor sportive. Membrul clubului este obligat sa utilizeze in mod adecvat echipamentele sportive, contrar el isi asuma raspunderea pentru expunerea la accidente sau traumatisme ce pot surveni in urma utilizarii necorespunzatoare a echipamentelor. Persoana care plateste o intrare (sedinta) trebuie sa respecte intocmai prezentul regulament, avand aceleasi drepturi si obligatii ca si membrii clubului.
• 11. In cazul deteriorarii echipamentului sportiv sau al unui bun al clubului, persoana in cauza suporta toate cheltuielile pentru inlaturarea deteriorarilor produse de catre el echipamentului sportiv sau bunului in cauza.
• 12. In cazul in care un utilizator patrunde in incinta clubului si/sau foloseste echipamentele fara utilizarea cardului in conformitate cu reglementarile prezente sau permite accesul unei alte persoane in incinta, fara permisiunea conducerii sau personalului angajat, acesta risca suspendarea sau anularea permisiunii de access in incinta Omnix Club. In plus, este direct si in exclusivitate raspunzator de orice consecinta negativa ca urmare a faptelor sale.
• 13. In cazul in care se intrerupe energia electrica, rugam clientii din sala sa-si intrerupa activitatea, iar in cazul in care pana de curent este pe termen mai lung, sunt rugati sa urmeze luminile de EXIT spre iesire. In caz contrar, nu ne asumam responsabilitatea pentru aparitia eventualelor incidente. Daca intreruperea apei menajere sau energiei electrice este cauza a unor lucrari planificate sau a unei avarii, veti fi instiintati de aceste situatii in timp util, la avizierul din holul receptiei.
• 14. In cazul in care beneficiarul abonamentului “DayTime” ramane in incinta clubului dupa orele 16:00, in functie de tipul de abonament, va plati o sedinta suplimentara.
• 15. Suspendarea Abonamentului se operează numai în baza completării de către Membru a unui formular de tip „Cerere de suspendare”, aflat la recepţia clubului.
• Beneficiul suspendării Abonamentului nu poate fi acordat retroactiv.
• Orice tip de abonament lunar este valabil 30 de zile de la data achitarii. In cazuri exceptionale se poate prelungi cu maxim 7 zile calendaristice valabilitatea acestuia, cu instiintarea receptiei clubului la inceputul perioadei de intrerupere. Dupa expirarea celor 37 de zile insumate, orice solicitare asupra sedintelor ramase neefectuate nu se va lua in considerare.
• Membrii pot solicita, de asemenea, suspendarea Abonamentului, pentru motive de natură medicală, ca urmare a unor îmbolnăviri sau accidentări, pentru o durată de maxim 15 zile. Suspendarea Abonamentului din motive medicale este valabilă numai în baza prezentării de către Membru a unui document medical, care să interzică expres Membrului respectiv practicarea de exerciţii fizice.
• Cererea de suspendare a Abonamentului trebuie să fie aprobată în prealabil de către managementul Omnix Club, aprobare care nu va fi reţinută sau întârziată nejustificat.
• Membrii nu pot cesiona Abonamentul, în întregime sau în parte, fără aprobarea prealabilă scrisă a managementul Omnix Club.
• Membrul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că, pe perioada derulării Abonamentului, Omnix Club este îndreptăţită să execute anumite lucrări de construcţie, extindere, modificare, menţinere, reparare, înlocuire, curăţenie şi reamenajare, necesare bunei funcţionări sau impuse de legislaţia în vigoare sau de orice contract la care proprietarul clubului este parte.
• Pe perioada desfăşurării respectivelor lucrări, este posibil ca, pentru perioade de timp rezonabile, să existe unele limitări/restricţii cu privire la accesul Membrului in incinta Omnix Club.În acest caz, Omnix Club va informa Membrul, în timp util, prin afişarea unui anunţ, la recepţia clubului.
• Pentru perioada de timp rezonabilă când accesul la facilitatile Omnix Club,va fi limitat/ restricţionat, Membrul nu va fi îndreptăţit să solicite Omnix Club o diminuare a valorii Abonamentului sau orice alt fel de compensaţie.
• Membrul a luat la cunostinta faptul ca pentru zilele de Sarbatori Legale se poate dispune de o intrerupere a activitatii in incinta clubului, pentru care nu va fi îndreptăţit să solicite Omnix Club o diminuare a valorii Abonamentului sau orice alt fel de compensaţie.
• Prin semnarea prezentului Abonament, Membrul declară că dispoziţiile Abonamentului nu sunt contrare voinţei sale.
• 16. Fiecare membru al Omnix Club care prezinta un card valabil va primi de la receptia clubului o cheie pentru o cutie de vestiar. In timpul antrenamentului, trebuie sa-si incuie personal garderoba si sa pastreze cheia. Clientul este obligat sa predea cheia de fiecare data cand paraseste Omnix Club. Este in totalitate interzisa pastrarea cheilor pentru accesul viitor in cadrul facilitatilor. Nepredarea cheii/cheilor la incheierea sedintelor de lucru sau pierderea acestora indreptateste clubul sa perceapa penalitati / taxa pentru acoperirea costurilor de achizitie si a manoperei de inlocuire a yalei.
• Incepand cu 01.01.2016, prosoapele nu mai sunt incluse ca beneficiu in abonamente. Prosoapele se pot inchiria de la receptia clubului cu 5 lei/ set,si trebuie returnate la receptie de către Membru, la momentul plecării sale din centru. In cazul în care Membrul nu restituie la plecare prosoapele, acesta va trebui să achite Omnix Club suma de 50 lei pentru prosopul mare si suma de 30 lei pentru prosopul mic, cu titlu de taxă de inlocuire. Din motive de igiena, va rugam sa asezati un prosop de fiecare data cand folositi saltelele din sala de aerobic,saunele, aparatele din sala de fitness, iar in cazul in care nu dispuneti de prosop solicitati la receptie inchirierea acestuia.
• 17. Clubul nu-si asuma responsabilitatea pentru pierderea sau disparitia lucrurilor personale lasate sau uitate in vestiar, sali, terase, precum si pentru bunurile de valoare.
• Clubul nu isi asuma raspunderea pentru masinile clientilor aflate in parcare.
• 18. Va recomandam sa sustineti un examen medical inainte de inceperea frecventarii clubului sportiv, deoarece, in mod evident, personal sunteti responsabil de sanatatea Dvs. Administratia clubului nu-si asuma raspunderea, daca motivul inrautatirii starii Dvs de sanatate este rezultatul nerespectarii regulilor de utilizare a echipamentelor de antrenament. Administratia clubului nu-si asuma raspunderea pentru daunele pricinuite sanatatii si/sau bunului Dvs.in urma actiunilor ilicite a unor terte persoane.
• 19. Membrul isi asuma raspunderea pentru incalcarea ordinii publice in incinta clubului. In scopul securitatii membrilor si invitatilor clubului, este interzis, in mod categoric, de a purta cu sine arma alba, de foc sau cu gaze. Distribuirea si folosirea bauturilor alcoolice, narcoticelor si fumatul in incinta clubului este interzisa.Exceptional pentru fumat, exista locuri special amenajate.
• 20. Accesul este interzis in incinta clubului:
• Persoanelor sub influenta alcoolului sau drogurilor;
• Persoanelor cu aspect respingator sau in haine murdare;
• Persoanelor insotite de animale;
• Persoanelor cu boli infectioase;
• Persoanelor care nu detin incaltaminte de schimb.
• 21. Abonamentul se poate anula in urmatoarele conditii :
• nerespectarea prezentului regulament ;
• folosirea unui limbaj obscen, necuviincios,gesturi indecente, violente, cat si un comportament care sa prejudicieze buna imagine a clubului nostru;
• igiena personala precara ;
• nerespectarea filtrului de igiena de la bazin (sensul de acces in ordinea intrare-vestiar-bazin si invers, la iesire) atat de abonati cat si de catre insotitorii acestora, precum si stationarea pe timp indelungat a acestora pe holul de trecere vestiar barbati – bazin ;
• nerespectarea, in mod repetat, a observatiilor instructorilor;
• savarsirea de infractiuni;
• consumul de droguri, alcool si a substantelor interzise in activitatile sportive (pentru marirea parametrilor fizici ai organismului) ;
• nerespectarea tipului de abonament pentru care a optat ;
• declararea datelor eronate in fisa de inscriere;
• instrainarea cardului propriu unei alte persoane cu scopul de a se folosi de servicii in locul acesteia;
• nerespectarea regulilor de igiena a Clubului;
• nerespectarea unei conduite decente cu partenerul/-era Dvs. la bazinul de inot, mai ales in prezenta minorilor (cat si practicarea nudismului);
• turnarea pe pietrele din saune de substante urat mirositoare cat si nerespectarea dorintei celorlalti clienti de a nu turna vreo solutie pe pietre. Cereti acordul celorlalti clienti din sauna cand doriti sa vaporizati solutii in sauna si respectati dorintele acestora.
• folosirea in alt scop a saunei decat cel pentru care este recomandata; spre exemplu nu se exagereaza in sauna uscata cu vaporizarea de lichide pentru a creste umiditatea.
• 22. Conducerea Clubului va fi instiintata de eventualele Dvs. observatii prin e-mail: OMNIXCLUB@GMAIL.COM.
• 23. Abonamentele de o zi in cadrul Omnix CLUB, sunt valabile pe intreaga durata a programului de functionare al clubului din ziua respectiva, in baza contractului primit la receptia clubului si a bonului fiscal.
• 24. Este interzisa deschiderea geamurilor sau usilor daca functioneaza sistemul de climatizare prevazut cu aport de aer proaspat.
• 25. Afectiunile de sanatate ascunse si/sau nedeclarate, exonereaza Omnix Club de orice responsabilitate.
• 26. Ne rezervam dreptul de a ne selecta clientela.
• 27. Clubul nu-si asuma responsabilitatea pentru lucrurile personale lasate in afara vestiarului.

Antrenamentele individuale
• Pentru exercitarea antrenamentelor individuale este necesar sa va programati si sa platiti acest serviciu la receptie.
• La abonamentele cu personal trainer, programul de antrenament trebuie corelat cu instructorul. Valabilitatea abonamentului nu se va prelungi.
• Pentru inceput veti fi supus unui test, in baza caruia antrenorul Dvs. personal va va recomanda un program optim fitness sau/si natatie dupa caz, un regim alimentar optim si modul de antrenament de fitness sau/si natatie combinat cu modul Dvs. de viata.
• In cadrul abonamentului cu antrenor personal, se efectueaza o singura sedinta pe zi de 50 min. La acest tip de abonament va rugam sa respectati programul de lucru al antrenorului Dvs., cat si programarile acestuia.
• Programarile se pot face telefonic, la receptia clubului sau online pe www.omnixclub.ro.

Sala de fitness & cardio
• Pentru antrenamentele in sala de forta sunteti rugat(a) sa purtati echipamentul si incaltamintea sportiva adecvata. Aveti grija ca partile descoperite ale corpului sa nu vina in contact cu suprafetele echipamentului sportiv, folositi prosopul. Este recomandat dusul sau deodorizantul inainte de antrenament, daca nu sunteti sigur de prospetimea si curatenia corpului Dvs. Antrenamentul cu trupul dezgolit este interzis.
• Utilizarea echipamentului de fitness este permisa numai in urma instructajului exercitat de catre antrenor. Nu bruscati aparatele si nu trantiti ganterele pe pardoseala.
• Daca functionarea aparatului este anormala sau vedeti vreun cablu sau lant pe cale sa se rupa, vreo fisura la banca sau aparat, opriti de indata lucrul si anuntati instructorul.
• In timpul folosirii benzilor de alergat este obligatoriu sa folositi clema de siguranta, in caz contrar nu ne asumam raspunderea unui eventual accident nedorit.
• In timpul pauzelor de relaxare nu tineti aparatul ocupat.
• Intra in responsabilitatea Dvs. cererea de ajutor din partea instructorului la lucrul cu aparatele cu incarcatura specifica.
• La finele exercitiului fixati toate echipamentele de fitness in pozitia initiala, iar greutatile la locul lor destinat.
• Daca incepeti pentru prima data cursul de antrenament cu tipuri de echipamente sportive noi si necunoscute sunteti rugat(a) sa va consultati in problema functionarii lor cu personalul clubului.
• lucrul cu greutati mari se va face numai in prezenta antrenorului sau unui partener de antrenament;
• descarcarea barilor de discuri se va face cu ajutorul antrenorului sau partenerului de antrenament;
• sunt intrezise adaptarile unor exercitii la anumite aparate sau improvizatiile;
• este interzisa trantirea discurilor sau a ganterelor pe pardoseala;
• este interzisa depozitarea discurilor/ganterelor pe perna aparatelor sau perete;
• folosirea telefoanelor mobile in sala de fitness este admisa cu conditia de a nu stanjeni ora; va recomandam sa reglati telefonul sa sune cat mai discret; nu tineti aparatele ocupate in timp ce vorbiti la telefon;
• va rugam eliberati aparatul in pauzele dintre exercitii;
• selectarea si utilizarea programului audiovizual si muzical este exercitata de catre instructor.
Utilizarea din proprie initiativa a aparatelor muzicale sau a altor aparate tehnice din dotarea clubului este interzisa.

Sala de aerobic
• Participarea la clasele de Group Fitness este posibilă doar pe bază de programare, care se poate efectua la recepție sau la numarul de tel. 0733770066 cu minim 30 MINUTE înainte de începerea clasei.
• Dacă vreți să renunțați la o programare, vă rugăm anunțați cu minim o ora înainte de începerea clasei!
• Vă rugăm să frecventați clasele conform orarului stabilit,fără întârzieri.Accesul in cadrul claselor nu este permis dupa ora de incepere a acestora. Clasele dureaza 50 minute.Intarzierea la sedinta mai mult este periculoasa pt sanatatea dvs. Antrenorul are dreptul de a nu admite intrarea clientului la sedinta respectiva,iar suma achitata nu va fi restituita clientului.
• Este interzis accesul in incaltaminte obisnuita in sala de aerobic. La finele orei de aerobic plasati echipamentele utilizate de catre Dvs. la locul lor rezervat in sala.
• Selectarea si utilizarea programului audiovizual si muzical este exercitata de catre instructor.
Utilizarea din proprie initiativa a aparatelor muzicale sau a altor aparate tehnice din dotarea clubului este interzisa.
• În cazul în care antrenorul nu poate susține ședința sau ședințele de antrenament,veti fi notificat prin sms daca aveti programare.
• In cazul in care o clasa este anulata nu veti beneficia de o prelungire de VALABILITATE a abonamentului datorita accesului nelimitat la toate activitatile de group fitness.
• Accesul in zona de group fitness este strict interzis daca nu beneficiati de abonament fara acordul conducerii.
• Orele de GROUP FITNESS vor avea loc doar cu conditia participarii a minim 4 participanti programati.
• Folosirea telefonului mobil in sala de aerobic este interzisa;
• Frecventarea a 2 ore consecutive fara notificarea receptiei este interzisa.

Bazin de inot, sauna si dusuri
La frecventarea bazinului de inot, sauna si dusuri in mod obligatoriu trebuie sa respectati urmatoarele reguli:
• Este interzis accesul in bazinul de inot sau pe plaja sa, in sauna si dusuri cu incaltaminte obisnuita;
• Se recomanda, in scopul pastrarii igienei si prevenirii traumatismelor, sa purtati slapi (papuci de baie).
• Se recomanda folosirea papucilor de baie sau a botosilor de protectie(medicali) in zona igienizata din jurul bazinului.
• Pentru cursurile de initiere inot, clubul nostru accepta copii cu varste cuprinse intre 3 si 14 ani neimpliniti.
• Este interzis accesul in incinta bazinului de inot a persoanelor care insotesc copiii.
• Inainte de a frecventa piscina sau sauna este obligatoriu sa faceti dus.
• Prosopul clubului, folosit, se pune in spatiile special amenjate, nu se arunca pe jos.
• Sunt interzise sariturile de pe plaja bazinului in apa, alergatul pe plaja bazinului, bruscarea, scufundarea cu forta si stropirea cu apa a unui alt inotator. In caz contrar, nu ne asumam raspunderea asupra unui eventual neplacut accident.
• Nu este permisa intrarea adultilor (parintilor) cu copii pe culoarul destinat orelor de initiere si a celor de aqua gym, in timpul desfasurarii lor.
• Nu scuipati, nu suflati nasul si nu urinati in apa sau in canalul perimetral, acesta fiind comun cu bazinul.
• Recomandam folosirea castilor, in mod deosebit persoanelor cu parul lung.
• Strict interzisa este folosirea gumei de mestecat in timpul inotului si/sau aruncarea sa pe plaja sau in apa.
• Gesturile alaturi de partenerul/-a Dvs. sa fie in limita bunului simt, mai ales in prezenta minorilor.
• Strict interzisa este deplasarea fara papuci (in special la deplasarea pe scara de la bazin la sauna si invers sau catre vestiare). Nu ne asumam raspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme.
• Nu ne asumam raspunderea daca exagerati cu timpul de stat in sauna cat si cu temperatura setata (sunt riscante temperaturile mai mare de 80 grade).
• Daca utilizati sauna pentru prima data va recomandam sa o frecventati treptat, incepand cu sedinte de maxim 2-3 minute.
• Nu recomandam utilizarea saunei urmatoarelor persoane: femei gravide, cu boli cardio-vasculare, alergice, cu boli de piele, cu disfunctii vegetative, cu boli ale sistemului locomotor (reumatism si spondiloza), cu viroza respiratorie, cu boli ginecologice, cu dereglari hormonale in perioada de fertilitate feminina si menopauza, epileptice, cu tumori maligne, cu stari febrile, cu ulcer gastroduodenal.
• Nu este recomandata sauna copiilor sub 18 ani. Copiilor sub 3 ani le este interzisa utilizarea bazinului si a saunei. Parintii care nu respecta aceasta recomandare isi asuma intreaga responsabilitate.
• In afara de apa simpla sau in amestec cu esente natural, nu turnati nimic altceva pe pietrele de la sauna, deoarece riscati un incendiu sau generare de mirosuri neplacute. Va rugam sa folositi apa in cantitati moderate.
• Este strict interzis sa intrati in bazin cu pielea necuratata de produse cosmetice (creme, farduri, etc.) cat si indroducerea in apa de spumanti , saruri, uleiuri parfumate sau alte substante.
Conducerea clubului isi rezerva dreptul de a introduce noi puncte in regulament, specificand data modificarii si afisand la avizierul de la receptie, pe site-ul Omnix Club, cat si in Sali, forma actualizata.
Regulamentul actualizat inlocuieste vechiul regulament si Dvs. va revine obligatia sa vi-l insusiti.